Categories
Health News

ไวรัสตับอักเสบอีหลอกระบบภูมิคุ้มกัน

แอนติบอดีเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสในร่างกายของเรา พวกมันจับกับโปรตีนพื้นผิวของไวรัสเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย แต่ไวรัสได้พัฒนากลยุทธ์เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้เป็นกลางนี้ ระหว่างการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบอี การกลายพันธุ์แบบสุ่มมักก่อให้เกิดสายพันธุ์ของไวรัสที่สามารถอยู่ร่วมกันภายในผู้ติดเชื้อ

ยาต้านไวรัส Ribavirin ซึ่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อเรื้อรังจำนวนมากได้รับ สามารถเพิ่มการก่อตัวของตัวแปรดังกล่าวได้ ทีมวิจัยได้ศึกษาสายพันธุ์โปรตีนแคปซิดทั้งแปดแบบอย่างใกล้ชิดจากตัวอย่างของผู้ป่วยที่ติดเชื้อเรื้อรังที่รักษาด้วยไรโบวิรินในห้องปฏิบัติการ การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมทำให้เกิดข้อดีหรือข้อเสียของไวรัสหรือไม่? พวกเขามีอิทธิพลต่อความสามารถในการทำซ้ำของไวรัสหรือการติดเชื้อหรือไม่ ในขณะที่การกลายพันธุ์ที่ตรวจสอบแล้ว 7 แบบมีพฤติกรรมเหมือนกับไวรัสชนิดพันธุ์ป่า แต่เราพบความแตกต่างในการกลายพันธุ์ตัวเดียว ไวรัสที่มีการกลายพันธุ์นี้ประกอบอย่างไม่ถูกต้อง อาจมีขนาดเล็กกว่าไวรัสชนิดพันธุ์ป่า และโปรตีนแคปซิดไม่สะสมในเซลล์ อนุภาคเหล่านี้ไม่ติดเชื้อ แต่รับรู้อย่างถูกต้องและผูกมัดโดยแอนติบอดีของระบบภูมิคุ้มกัน Eike Steinmann คาดการณ์ว่า นี่อาจเป็นข้อได้เปรียบสำหรับไวรัส อนุภาคที่มีข้อบกพร่องเหล่านี้อาจจับแอนติบอดีได้ ดังนั้นจะไม่มีเพียงพอที่จะทำให้อนุภาคไวรัสติดเชื้อที่ประกอบอย่างถูกต้องกลายเป็นกลาง